Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lady-myrkur
lady-myrkur
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
lady-myrkur
1853 1afa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
lady-myrkur
1315 ec16 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
lady-myrkur
4570 f0a7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajoannna joannna
3305 c290
Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viadrttop drttop
lady-myrkur
6834 a3dd
Reposted fromIriss Iriss viaemiliakulczycka emiliakulczycka
6242 32b2

lanicakes:

This looks like a magical world

lady-myrkur
6988 d5f1
0898 4c2b 500
lady-myrkur

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

5363 e1da 500
lady-myrkur
2004 812b 500
lady-myrkur
2133 7543
Reposted from1985 1985 viakingalascaux kingalascaux
lady-myrkur
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viaciarka ciarka
lady-myrkur
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
lady-myrkur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl