Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lady-myrkur
2133 7543
Reposted from1985 1985 viakingalascaux kingalascaux
lady-myrkur
1731 d7bb 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viaciarka ciarka
lady-myrkur
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viacurlydreamer curlydreamer
lady-myrkur
lady-myrkur
1883 5526
Reposted fromkrumping krumping viaviolethill violethill
4529 c064 500

silvaris:

Co Down Northern Ireland by Przemysław Zdrojewski

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaSenyia Senyia
lady-myrkur
Reposted fromknoepe knoepe viagabor gabor
lady-myrkur
lady-myrkur
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajozefspace jozefspace
lady-myrkur
lady-myrkur
9150 199b 500

boomadamalpaca:

Knaresborough, North Yokshire, England by Alice Hutchinson on Flickr.

lady-myrkur
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen viadiedrunk diedrunk
4791 6e2a 500

detailsofpaintings:

Workshop of Rubens, Anne d’Autriche, reine de France (detail)

c. 1625

Reposted fromenyopax enyopax viaszydera szydera
lady-myrkur
lady-myrkur
3146 d7af
Reposted fromLinaa Linaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl